Onderwijs op De Walvis

Via de schoolgids geven wij u een indruk van de belangrijkste kenmerken van onze school. U treft deze gids aan via een link op de linkerzijde van deze webpagina.

Scholen verschillen van elkaar: in de manier van werken, in de sfeer, in wat kinderen leren, en op welke manier ze dat leren. In deze gids kunt u lezen waar De Walvis voor staat, welke uitgangspunten onze school hanteert, en hoe de kwaliteit van het onderwijs op school gerealiseerd wordt.
Ook is deze schoolgids geschreven om u over een aantal belangrijke zaken te informeren. Zo vindt u bijvoorbeeld informatie over de organisatie van het onderwijs aan uw kinderen, op welke wijze de school en de ouders contact met elkaar houden en hoe de school de zorg voor uw kind heeft georganiseerd.

Nieuwe ouders en kinderen kunnen zich het beste een beeld van De Walvis vormen tijdens een bezoekje aan de school, als iedereen aan het werk is. Maandelijks organiseren wij een kennismakingsochtend. U bent dan van harte welkom. De data daarvan staan in de jaarkalender. We vinden het wel fijn als u zich even aanmeldt voor een bezoekje. Dat kan via onze administratie.
Mogelijk hebt u na het lezen van schoolgids en bijlage nog vragen. Wij staan altijd open voor een gesprek daarover. Tenslotte wijzen wij u op het ondersteuningsprofiel Passend Onderwijs.