Ouders en De Walvis


Oudertevredenheid

In december 2013 is een tevredenheidspeiling gehouden op De Walvis. Ouders gaven op vele punten hun mening over ons onderwijs, het gebouw, de sfeer en het pedagogisch klimaat. Ook kinderen in de hoogste groepen vulden een vragenlijst in. Onze school is vergeleken met landelijke gemiddelden. U kunt van de peiling kennis nemen via de volgende link:  samenvatting tevredenheidspeiling eind 2013.


Ouderraad

De ouderraad is een belangrijke spil binnen de school. Ouders nemen bij de vele evenementen een actieve rol. Over samenstelling en werkwijzen van de ouderraad kunt u alles lezen op de website van de ouderraad.