Kalender

Klik hier voor onze jaarkalender.
Klik hier voor de vakantieregeling 2019-2020.

De studiedagen zijn gepland op:

18 september 2019

28 oktober 2019

14 februari 2020

         27 mei 2020

De vakanties schooljaar 2019 - 2020 zijn gepland op:

17 september 2019 Prinsjesdag

21 oktober t/m 25 oktober 2019 Herfstvakantie

23 december 2019 t/m 3 januari 2020 Kerstvakantie

24 februari t/m 28 februari 2020 Voorjaarsvakantie

10 april t/m 13 april 2020 Goede Vrijdag en Tweede Paasdag

27 april t/m 8 mei 2020 Meivakantie

21 mei t/m 22 mei 2020 Hemelvaart

           1 juni 2020 Tweede Pinksterdag
         20 juli t/m 28 augustus 2020 Zomervakantie

Wij hebben een continurooster op:

          5 december 2019 (Sinterklaas)
         17 april 2020 (Koningsspelen)

De leerlingen zijn de middag vrij op:
         20 december 2019 (start kerstvakantie)
         17 juli 2019 (start zomervakantie)

Middag vrij: start zomervakantie

Startdatum/tijd:
vrijdag 17 juli 2020
Einddatum/tijd
vrijdag 17 juli 2020
Omschrijving:
Voeg een omschrijving toe