Buitenschoolse opvang

Vlietkinderen
Bij onze school kan uw kind opvang krijgen tussen 07.30 uur en 18.30 uur. Samen met Vlietkinderen organiseert onze school voor-, tussen- en naschoolse opvang.
De tussenschoolse opvang vindt plaats in de school. De voor- en naschoolse opvang is op het terrein van de school, dus aan het Eendenplein. Uw kind is daarom altijd op loopafstand van de school!
In 2012 is een nieuw gedeelte van de school gerealiseerd met een naschoolse opvang voor de oudere kinderen. Deze heet Club Kompas. Wij kunnen u altijd verder persoonlijk informeren.


Partou
Onze school werkt tevens samen met Partou Kinderopvang. Zij verzorgen voorschoolse en naschoolse opvang en zijn ook tijdens studiedagen en vakanties geopend.
De voorschoolse opvang is dagelijks van 7.30-8.30 uur. De naschoolse opvang is tot 18.30 uur geopend. De locatie van Partou Eendenplein ligt direct aan ons schoolplein. Voor uitgebreide informatie kunt u contact opnemen via www.partou.nl of 088-2357500.