Ouderraad

De ouders van de leerlingen van de Walvis hebben zich verenigd in een Ouderraad (OR). De OR van de Walvis is een vereniging en staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. De OR heeft haar eigen statuten. Na schriftelijke aanmelding van uw kind op onze school kunt u lid worden van onze OR.

De OR is actief op het gebied van excursies, sportdag, avondvierdaagse, Sinterklaas, Kerst, enzovoorts. De OR is onmisbaar voor het reilen en zeilen van onze school. Zo zal de school samen met de OR regelmatig ouders om hulp vragen om de sportdag, de schoolreis of een viering te organiseren.

De bovengenoemde activiteiten zijn uitsluitend mogelijk via extra middelen die wij in de vorm van een vrijwillige ouderbijdrage ontvangen. Deze vrijwillige ouderbijdrage wordt door de OR zelf geïnd. Voor het schoolkamp groep 8 wordt een aparte bijdrage aan de ouders gevraagd. De hoogte van de vrijwillige ouderbijdrage wordt in de jaarvergadering van de OR vastgesteld. Ook de uitgaven van de OR worden in deze vergadering verantwoord.  

Het dagelijks bestuur van de OR is als volgt samengesteld:

Voorzitter Mw. Janou Vos

Secretaris Mw. Nicolette Groeneweg

Penningmeester Mw. Lieke Thissen

 

U kunt contact opnemen met de leden van de OR via de brievenbus tegenover de trap in het hoofdgebouw. Hiernaast zijn de OR-leden te bereiken via ouderraad@bsdewalvis.nl

De notulen van de afgelopen OR vergaderingen vindt u hier:

NotulenOR De Walvis_ 9 april 2019.pdf
Notulen OR De Walvis_ 12 februari 2019.pdf
NotulenOR De Walvis_ dec 2018.pdf
Notulen OR De Walvis_ 4 september 2018.pdf
Notulen OR De Walvis_19 juni 2018.pdf
Notulen OR De Walvis_22mei 2018.pdf
Notulen OR de Walvis_13 maart 2018.pdf
Notulen OR De Walvis_23 januari 2018.pdf
Notulen OR De Walvis_27 maart 2017.pdf