Ouderraad

De ouders van de leerlingen van de Walvis hebben zich verenigd in een Ouderraad (OR). De OR van de Walvis is een vereniging en staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. De OR heeft haar eigen statuten. Na schriftelijke aanmelding van uw kind op onze school kunt u lid worden van onze OR.

De OR is actief op het gebied van excursies, sportdag, avondvierdaagse, Sinterklaas, Kerst, enzovoorts. De OR is onmisbaar voor het reilen en zeilen van onze school. Zo zal de school samen met de OR regelmatig ouders om hulp vragen om de sportdag, de schoolreis of een viering te organiseren.

Bovengenoemde activiteiten zijn uitsluitend mogelijk via extra middelen die wij in de vorm van een vrijwillige ouderbijdrage ontvangen. Deze vrijwillige ouderbijdrage wordt door de OR zelf geïnd. Voor het schoolkamp groep 8 wordt een aparte bijdrage aan de ouders gevraagd. De hoogte van de vrijwillige ouderbijdrage wordt in de algemene leden vergadering (ALV) van de OR vastgesteld. Ook de uitgaven van de OR worden in deze vergadering verantwoord.  

Let op; verhoging vrijwillige ouderbijdrage na de ALV van 21 september 2023. Gelieve daarna de bijdrage over te maken.
Voor het schooljaar 2022-2023 kunt u de bijdrage van 45 euro per kind overmaken naar rekeningnummer NL50 ABNA 057 312 93 98, t.n.v. Ouderraad basisschool De Walvis. Vermeld in de omschrijving de voor- en achternaam + schoolgroep van uw kind(eren).

Het dagelijks bestuur van de OR is als volgt samengesteld:

Voorzitter Mw. Janou Vos, binnenkort Martijn Giebel
Penningmeester Mw. Lieke Thissen
Secretaris Mw. Fenna Hofschreuder

U kunt contact opnemen met de leden van de OR via de brievenbus tegenover de trap in het hoofdgebouw. Hiernaast zijn de OR-leden te bereiken via ouderraad@bsdewalvis.nl.


De notulen van de afgelopen OR vergaderingen vindt u hier:

Schooljaar 2022-2023:
Notulen Ouderraad de Walvis dinsdag 27 juni 2023.pdf
Notulen Ouderraad de Walvis dinsdag 16 mei 2023 .pdf
Notulen Ouderraad de Walvis donderdag 30 maart 2023.pdf
Notulen Ouderraad de Walvis dinsdag 17 januari 2023.pdf
Notulen Ouderraad de Walvis donderdag 24 november 2022.pdf
Notulen Ouderraad de Walvis donderdag 20 oktober 2022.pdf
Notulen Ouderraad de Walvis donderdag 1 september 2022.pdf
Notulen ALV OR-De Walvis 1 september 2022.pdf

Schooljaar 2021-2022:
Notulen OR-De Walvis 11 november 2021.docx
Notulen ALV OR-De Walvis 11 november 2021.docx
Notulen OR-de Walvis_13 januari 2022.pdf
Notulen Ouderraad de Walvis 15 maart 2022.pdf
Notulen Ouderraad de Walvis 12 mei 2022.pdf
Notulen OR De Walvis 22 juni 2022.pdf

Schooljaar 2020-2021:
Notulen OR-De Walvis_24 juni 2021
Notulen OR-De Walvis_25 maart 2021

Notulen OR-De Walvis_4 februari 2021
Notulen OR-De Walvis_10 december 2020

Notulen OR-De Walvis_29 oktober 2020
Notulen OR-De Walvis_ 1 oktober 2020.pdf

Schooljaar 2019-2020:
Notulen ALV OR-De Walvis_9 juli 2020
Notulen OR-De Walvis_ 14 mei 2020.pdf
Notulen OR-De Walvis_ 6 feb 2020.pdf
Notulen OR-De Walvis_ 12 december 2019.pdf
Notulen OR-De Walvis_ 23 september 2019.pdf

Schooljaar 2018-2019:
Notulen ALV OR-De Walvis_ 9 juli 2019.pdf
Notulen OR De Walvis_ 9 juli 2019.pdf
Notulen OR De Walvis_ 9 mei 2019.pdf
NotulenOR De Walvis_ 9 april 2019.pdf
Notulen OR De Walvis_ 12 februari 2019.pdf
NotulenOR De Walvis_ dec 2018.pdf
Notulen OR De Walvis_ 4 september 2018.pdf

Archief:
Notulen OR De Walvis_19 juni 2018.pdf
Notulen OR De Walvis_22mei 2018.pdf
Notulen OR de Walvis_13 maart 2018.pdf
Notulen OR De Walvis_23 januari 2018.pdf
Notulen OR De Walvis_27 maart 2017.pdf