Onze school

 

 

De Walvis is een moderne katholieke basisschool in de nieuwbouwwijk Leidschenveen-Den Haag. Wij zijn een school met een enthousiast team en bieden vernieuwend onderwijs aan kinderen die graag van iedere dag genieten.
Onze kleuters mogen nog echt kleuter zijn. Spelenderwijs bereiden we ze voor op leren lezen en rekenen. Ook maken ze kennis met het Engels.
Ons onderwijs wordt afgewisseld met gezamenlijke instructie en begeleiding en werken aan de instructietafels voor kinderen die speciale begeleiding nodig hebben. Daarnaast vinden wij het belangrijk dat kinderen goed leren samenwerken. We maken daarom gebruik van coöperatieve werkvormen. Door het bieden van groepsdoorbroken activiteiten als ateliers en open deuren, leren kinderen ook samenwerken met kinderen uit andere groepen.
Voor de meer- en hoogbegaafden hebben wij een uitgebreid aanbod, ook in de kleutergroepen. Kinderen zonder katholieke of christelijke achtergrond zijn beslist welkom. Onze school beschikt over voor-, tussen- en naschoolse opvang.

 

 

Wat maakt ons bijzonder?

  • De Walvis is aspirant-lid van de Vereniging van Begaafdheidsprofielscholen. Begaafdheidsprofielscholen kenmerken zich door kwalitatief hoogwaardig onderwijs en begeleiding aan meer- en hoogbegaafde leerlingen. In Nederland zijn er 26 basisscholen die (aspirant-)lid van deze vereniging zijn. Wij zijn er erg trots op dat wij daar bij horen.
  • De Walvis is een middelgrote school. Door de ruime gangen en het overzichtelijke gebouw voel je je snel thuis.
  • Het team bestaat uit enthousiaste leerkrachten die voor de kinderen gaan. We hebben bovendien veel expertise beschikbaar in school. Zo hebben we een coördinator voor Rekenen, voor Begrijpend Lezen en Taal, voor coöperatief werken, voor Meer- en Hoogbegaafdheid, voor ICT en voor onderwijs aan anderstalige kinderen (NT2 onderwijs).
  • De kinderen op de Walvis staan bij ons centraal. Dit maakt dat wij werken met twee intern begeleiders. Samen bewaken zij de zorg voor de leerlingen, zodat elke leerling onderwijs krijgt wat bij hem of haar past.
  • Kinderen starten in groep 1 met het spelend en ontdekkend leren. Ons motto voor het kleuteronderwijs is 'Spelen om te leren, leren door te spelen!'. Onze uitgebreide visie op het Kleuteronderwijs lees je hier.
  • Voor de kinderen die behoefte hebben aan meer uitdaging is er levelwerk en de Plusklas. Zowel in de klas als buiten de klas krijgen zij uitdagend werk. Buiten de klas gaan zij met andere kinderen van gelijk niveau aan de slag. Zowel uitdagende opdrachten, filosoferen als verschillende manieren van denken komen aan bod.
  • Naast de basis lesstof hechten wij ook waarde aan een brede ontwikkeling van de kinderen. Zo bevorderen wij de zelfstandigheid van de kinderen met werkbrieven. Elke week krijgen zij een brief met basistaken waar zij die week aan gaan werken. De brief vullen zij zelf aan met verdiepings- en herhalingstaken. Zo werkt iedereen op zijn eigen niveau. Ook op het gebied van kunst en cultuur bieden wij de leerlingen diverse mogelijkheden. Zo maken wij uitjes naar het museum, komen theatergroepen optreden voor de kinderen, organiseren wij één keer per jaar ‘Walvis got talent’ waarbij kinderen zelf optreden, treden tijdens ‘Open Podium’ kinderen voor elkaar en ouders op, organiseren wij een paar keer per jaar ‘ateliers’ waarbij ouders met kleine groepjes kinderen op creatief gebied aan de slag gaan en doen wij mee met het project ‘Zing es’ waarbij kinderen eerst een aantal weken muziekles krijgen en vervolgens in het theater mogen optreden.

Nieuwsgierig geworden?

Klik hier voor een filmpje van onze school.

Kom ook gerust een kijkje nemen. Dit kan zowel onder als na schooltijd. Het voordeel van onder schooltijd komen is dat u ook een kijkje in de klassen kunt nemen. Wij hebben een mangement assistente, een conciërge en een directie bestaande uit een directeur en een adjunct-directeur. Dit maakt dat wij u elke dag kunnen ontvangen. U bent welkom!