Oudertevredenheid

In december 2013 is een tevredenheidspeiling gehouden op De Walvis. Ouders gaven op vele punten hun mening over ons onderwijs, het gebouw, de sfeer en het pedagogisch klimaat. Ook kinderen in de hoogste groepen vulden een vragenlijst in. Onze school is vergeleken met landelijke gemiddelden. Klik hier wanneer u van de peiling kennis wilt nemen.